forbot
Tất cả các nước
Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei — Mua hàng Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei, Giá thành , Hình ảnh Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei, từ Camimex, Company. Tôm trên All.biz Việt Nam
Việt
  Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei — Mua hàng Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei, Giá thành , Hình ảnh Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei, từ Camimex, Company. Tôm trên All.biz Việt Nam
  Ngoại tệ (VND)
  Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei — Mua hàng Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei, Giá thành , Hình ảnh Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei, từ Camimex, Company. Tôm trên All.biz Việt Nam
  Tất cả các mục hàng

  Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei

  Compare
  Thêm vào mục tuyển chọn
  Chia xẻ với   ID: 97:2542
  Mua Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei
  Mô tả
  White Vannamei /Cooked Pelled Shrimps./Freezing Style IQF
  Headless Shell
  -on,
  Headless Easy peeled
  Head
  -onShell-on ,...
  Type: Shrimp
  Những hình ảnh
  • Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei
  • more

   Bạn có muốn xem nhiều hình ảnh hơn nữa?

   Gửi tin nhắn
  Mua cooked peeled and deveinded tail on vanamei
  Đặt hàng
  Cooked Peeled And Deveinded Tail On Vanamei
  Hỏi lại giá
  Hoặc bạn hãy liên lạc với người bán hàng
  Try to describe briefly the essence of your question to the seller (at least 20 symbols)
  Go backin section "Tôm"
  View also hàng hóa thể loại "Động vật biển, cá voi, loài giáp xác"
  trong
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Dòng bắt buộc không được điền
  Dòng điền không đúng
  Dòng điền không đúng
  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0